Христо Гъндев

Професионално отношение, съобразено с нуждите на клиента. Процеса за намиране на ново жилище бе максимално улеснен за мен, благодарение на точната и коректна преценка към моето търсене.