Времето е пари, с нас пестиш и двете!

„Некст-РЕ” ЕООД
БУЛСТАТ: 201342471
Адрес:
София, ул. Яворец 11
Управител: Васил Сугарев

„Некст-РЕ” ЕООД
 предлага съдържанието на този уеб сайт при следните условия.
Този документ и условията за конфиденциалност определят ползването на този сайт.Ако
не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта. „Некст-РЕ” ЕООД си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение.Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

Конфиденциалност
Моля запознайте се с нашата политика за конфиденциалност  и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте.

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на 
„Некст-РЕ”ООД. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на „Некст-РЕ” ЕООД.

Съдържание на сайта
Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от Некст-РЕ” ЕООД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени „Некст-РЕ” ЕООД.
Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на 
Некст-РЕ” ЕООД
Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла, визирайки цени и описания на имоти. 
„Некст-РЕ” ЕООД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Отговорност
Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. 
„Некст-РЕ” ЕООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.
„Некст-РЕ” ЕООД НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

Информация от трети лица
„Некст-РЕ” ЕООД приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
Отговорността на
„Некст-РЕ” ЕООД относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.
Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, може в действителност да се предоставя от трети лица.