Времето е пари, с нас пестиш и двете!

При сключен договор за управление на имот ние Ви предлагаме:

  • Избор на най-подходящите наематели
  • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
  • Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора
  • Контролиране на заплащането в срок на месечния наем и консумативите
  • Надзор над състоянието на отдадения имот

Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.